Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας

Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία για να προστατεύεται από έναν η περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Η χρήση των ΜΑΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία λύση για την προστασία των εργαζοµένων και να χρησιµοποιείται µόνον εφόσον οι κίνδυνοι δεν µπορούν να αποφευχθούν ούτε να περιοριστούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Κάθε ΜΑΠ πρέπει να είναι κατάλληλο για τους σχετικούς κινδύνους, χωρίς το ίδιο να οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας και να ταιριάζει σωστά στο χρήστη.

  • Ο εργοδότης πρέπει να παρέχει τα ΜΑΠ και να πληρώνει κάθε δαπάνη σχετικά µε αυτόν, καθώς επίσης και να διασφαλίζει την καλή κατάσταση αυτού από άποψη λειτουργίας και υγιεινής.
  • Η κατάρτιση και η επίδειξη για τη χρησιµοποίηση των µέσων ατοµικής προστασίας αποτελεί επίσης υποχρέωση του εργοδότη.

Η επιχείρηση Prostasia Safety Equipment δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία Μέσων Ατομικής Προστασίας και προστασίας εργαζομένων και προωθεί στην Ελληνική αγορά ποιοτικά προϊόντα ασφαλείας (ΜΑΠ) και είδη ατομικής προστασίας.

Newsletter

Newsletters

Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

17ης Νοέμβρη 81, 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

+30 231 095 1766

info@prostasia.com.gr

www.prostasia.com.gr